ZarejestrujAgnieszka Sznyk

Prezes INNOWO, Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju

dr inż. Agnieszka Sznyk – Prezes INNOWO, Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju

Ekspert od spraw zrównoważonego rozwoju i rozwoju społeczno-ekonomicznego społeczeństwa.. Inicjatorka i koordynatorka Polish Circular Hotspot, platformy mającej na celu podejmowanie działań i łączenie różnych grup interesariuszy na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego w Polsce. Członek Grupy Koordynującej przy European Circular Economy Stakeholder Platform, inicjatywy Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Komitetu Społeczno-Gospodarczego. Ekspert grupy roboczej o Krajowej Inteligentnej Specjalizacji przy Ministerstwie Rozwoju, Pracy  i Technologii.

Inicjatorka i koordynatorka polskiej edycji międzynarodowego konkursu Value Based Healthcare Dragon’s Grant &Endorsement oraz platformy www.ekonomiazdrowia.pl

Autorka licznych raportów i artykułów m.in. „Innowacje 2015”, „Opracowanie metodyki i identyfikacja wskaźników gospodarki o obiegu zamkniętym dla gospodarki Polski w ujęciu regionalnym”, „Wpływ innowacyjnych firm ponadnarodowych na rozwój społeczno-gospodarczy Polski”, „Metody pomiaru innowacji społecznych”, „Nowa definicja ochrony zdrowia i jej wpływ na poprawę jakosci leczenia” , „Wartość i miejsce  w systemie ochrony zdrowia terapii komórkowych i genowych na przykładzie CAR-T”

Pozostali prelegenci

Jürg Burri

Ambasador Szwajcarii w Polsce

Michał Stępień

Prezes Zarządu Polsko - Szwajcarskiej Izby Gospodarczej; Country Head UBS Poland

Marlena Tryka

Zastępca dyrektora w Departamencie Innowacji i Polityki Przemysłowej w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii

Tomasz Wolanowski

Prezes ABB Sp. z o.o.

David Avery

Head of Cleantech, Switzerland Global Enterprise

Erwin Bollinger

Ambasador i Dyrektor delegacji, Szwajcarski Sekretariat Stanu ds. Gospodarczych SECO

Francesco Crivelli

Starszy Inżynier ds. Badań i Rozwoju oraz Project Manager w CSEM

Julien Fersing

Założyciel REALTI

Zbigniew Kozłowski

Wspólnik kierujący Departamentem Środowiska i Rozwoju Projektów w kancelarii DWF (Poland)

Alicja Kuczera

Dyrektor Zarządzająca Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC

Krzysztof Müller

Dyrektor Oddziału Alpiq Energy SE Oddział w Polsce

Radosław Palmowski

Dyrektor Generalny Zehnder Polska

Janusz Potrzebowski

Dyrektor ds. Kluczowych Projektów, Sika

Piotr Szkoda

Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu, ABB w Polsce, Czechach i na Węgrzech

Michał Turlejski

Cluster CM South & East Europe & MENA Taps, FRANKE

Paweł Wierzbicki

CEO, Schindler Polska

Magnus Willers

Właściciel i Dyrektor Zarządzający Jobst Willers Engineering

Pablo Padrutt

Szef Sekcji Ekonomicznej, Finansowej i Naukowej Ambasady Szwajcarii w Polsce

Ulrich Schwendimann

Dyrektor Zarządzający Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej