ZarejestrujKrzysztof Müller

Dyrektor Oddziału Alpiq Energy SE Oddział w Polsce

Krzysztof Müller, jest absolwentem ATK w Warszawie, Université de Montpellier oraz uzyskał  dyplom  Master de Management Economique Européen  HEC/SGH.

Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej oraz członkiem założycielem Polskiej Izby Magazynowania Energii

Pracuje w branży energetycznej od 1999 r. W latach 2012-2017 w PGE Energia Odnawialna, jako: Dyrektor Departamentu Inwestycji, a następnie Wiceprezes Zarządu.

Od 2017 do 2019,  Dyrektor Zarządzający w Power Block –  firmie świadczącej usługi DSR na rzecz PSE.

Od 2019 roku zarządza polskim oddziałem Alpiq Energy SE, spółki zależnej Alpiq AG,  jednej z wiodących Szwajcarskich firm energetycznych.

www.alpiq.com

krzysztof.mueller@alpiq.com

Pozostali prelegenci

Jürg Burri

Ambasador Szwajcarii w Polsce

Michał Stępień

Prezes Zarządu Polsko - Szwajcarskiej Izby Gospodarczej; Country Head UBS Poland

Agnieszka Sznyk

Prezes INNOWO, Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju

Marlena Tryka

Zastępca dyrektora w Departamencie Innowacji i Polityki Przemysłowej w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii

Tomasz Wolanowski

Prezes ABB Sp. z o.o.

David Avery

Head of Cleantech, Switzerland Global Enterprise

Erwin Bollinger

Ambasador i Dyrektor delegacji, Szwajcarski Sekretariat Stanu ds. Gospodarczych SECO

Francesco Crivelli

Starszy Inżynier ds. Badań i Rozwoju oraz Project Manager w CSEM

Julien Fersing

Założyciel REALTI

Zbigniew Kozłowski

Wspólnik kierujący Departamentem Środowiska i Rozwoju Projektów w kancelarii DWF (Poland)

Alicja Kuczera

Dyrektor Zarządzająca Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC

Radosław Palmowski

Dyrektor Generalny Zehnder Polska

Janusz Potrzebowski

Dyrektor ds. Kluczowych Projektów, Sika

Piotr Szkoda

Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu, ABB w Polsce, Czechach i na Węgrzech

Michał Turlejski

Cluster CM South & East Europe & MENA Taps, FRANKE

Paweł Wierzbicki

CEO, Schindler Polska

Magnus Willers

Właściciel i Dyrektor Zarządzający Jobst Willers Engineering

Pablo Padrutt

Szef Sekcji Ekonomicznej, Finansowej i Naukowej Ambasady Szwajcarii w Polsce

Ulrich Schwendimann

Dyrektor Zarządzający Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej