ZarejestrujCircular Week

Patron

11-17 października 2021 serdecznie zapraszamy na Circular Week – międzynarodowy cykl wydarzeń promujący rozwiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz ekonomii cyrkularnej. Tegoroczny program wydarzenia obejmuje cykl paneli eksperckich, webinarów, warsztatów oraz sesji networkingowych skierowanych do przedstawicieli biznesu, startupów, think tanków, administracji publicznej oraz konsumentów.

Circular Week jest odpowiedzią na wyzwania zarówno ekologiczne, jak i społeczne. Dzięki idei Circular Economy interesariusze zaczynają rozsądnie gospodarować zasobami planety i w taki sposób zmieniają funkcjonowanie gospodarki, aby zamykać obiegi, w których odpady stają się cennym surowcem. Co najważniejsze, korzystając z rozwiązań gospodarki cyrkularnej nie trzeba rezygnować z codziennego komfortu życia, projektowane narzędzia opierają się na najnowszych technologiach i skupiają się na mądrym wykorzystaniu czy przetwarzaniu surowców, niejednokrotnie z drugiego obiegu.

Pozostali partnerzy

Organizatorzy:


Patroni i Partnerzy Instytucjonalni:


Partnerzy: