ZarejestrujGWF

Partner

GWF MessSysteme AG jest w Szwajcarii wiodącą firmą w branży opomiarowania i rejestracji danych zużycia gazu, wody, energii elektrycznej i ciepła. Oferuje klientom rozwiązania systemowe wyznaczające trendy w zakresie odczytu, komunikacji i zarządzania danymi pomiarowymi.

Jako rodzinna firma zatrudnia ponad 220 pracowników z 24 krajów w 6 filiach i szczyci się historią sukcesu przekraczającą 120 lat. Z uznanego producenta urządzeń pomiarowych staliśmy się kompetentnym i innowacyjnym partnerem w zakresie systemów pomiarowych i zarządzania danymi z liczników.

Całe przedsiębiorstwo posiada certyfikaty ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2013 oraz ISO 45001:2018. Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2014/34/UE odnoszącą się do urządzeń i systemów ochronnych system zarządzania został poddany audytowi i certyfikowany zgodnie z normą DIN EN ISO 80079-34:2012 pod kątem ich użytkowania w atmosferze wybuchowej.

Pozostali partnerzy

Organizatorzy:


Patroni i Partnerzy Instytucjonalni:


Partnerzy: